Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Susendal oppvekstsenter - Avd skole
Susendal
8690 HATTFJELLDAL
Org.nr 874580732
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hattfjelldal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 3,0 3,3 3,5 3,7 3,7
Hattfjelldal kommune 38,2 37,2 33,4 26,6 24,4
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 7,2 7,0 6,8 7,4 5,6
Hattfjelldal kommune 6,2 6,4 6,5 6,9 7,5
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 0 0 0 0 0
Hattfjelldal kommune 4 4 5 4 3
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 140,0 137,5 115,0 152,9 100,0
Hattfjelldal kommune 45,4 39,7 37,6 45,1 55,9
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 4,9 4,9 5,7 4,6 5,3
Hattfjelldal kommune 10,0 11,4 13,9 14,2 12,3
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 7,1 7,0 6,8 7,4 5,7
Hattfjelldal kommune 6,7 6,6 7,0 6,6 7,3
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hattfjelldal kommune 7,3 8,0 7,6 10,5 11,2
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 7,1 8,3 8,0 8,5 6,5
Hattfjelldal kommune 9,3 9,0 8,5 9,6 10,1
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 5,3
Hattfjelldal kommune 6,9
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 8,7
Hattfjelldal kommune 11,4
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Hattfjelldal kommune 14,7
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 93,9 100,0 78,8 88,3 92,9
Hattfjelldal kommune 94,7 90,7 84,1 93,2 95,1
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 2 160 2 320 2 510 2 602 2 660
Hattfjelldal kommune 19 822 18 797 19 278 17 753 15 937
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Susendal oppvekstsenter - Avd skole 103 105 109 100 133
Hattfjelldal kommune 114 112 110 104 95
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no