Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Susendal oppvekstsenter - Avd skole
Susendalsveien 2414
8696 HATTFJELLDAL
Org.nr 874580732
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hattfjelldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,5 3,7 3,7 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 6,8 7,4 5,6 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,5 115,0 152,9 100,0 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 5,7 4,6 5,3 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 6,8 7,4 5,7 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,3 8,0 8,5 6,5 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,3 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 78,8 88,3 92,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 320 2 510 2 602 2 660 2 375
Undervisningstimer totalt per elev 105 109 100 133 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no