Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Surnadal ungdomsskule
Surnadal
6650 SURNADAL
Org.nr 975283887
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 25,8 25,0 22,9 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,1 9,0 9,9 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,9 47,5 43,7 33,3 39,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 17,1 17,7 24,6 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,2 12,0 13,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 15,6 16,3 16,6 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 782 15 084 14 020 12 407 12 308
Undervisningstimer totalt per elev 63 72 73 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no