Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Surnadal kommune
Kommunenr 1566
Alle grunnskoler med adresse i Surnadal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 66,5 70,5 71,1 66,9 67,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,4 10,1 10,7 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 15 18 17 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1 42,7 34,8 37,4 35,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 22,0 26,0 25,6 25,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,1 10,7 11,1 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,2 12,0 13,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 13,7 13,6 13,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 91,7 98,6 95,7 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 43 443 45 325 45 271 42 934 43 141
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 70 67 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no