Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Surnadal kommune
Kommunenr 1566
Alle grunnskoler med adresse i Surnadal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 66,1 66,5 70,5 71,1 66,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,2 10,4 10,1 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 15 15 18 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,8 45,1 42,7 34,8 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 22,7 22,0 26,0 25,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,5 11,1 10,7 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 13,8 12,2 12,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 14,8 13,7 13,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 96,7 91,7 98,6 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 42 510 43 443 45 325 45 271 42 934
Undervisningstimer totalt per elev 58 64 69 70 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no