Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunnylven skule
Hellesylt
6218 HELLESYLT
Org.nr 874617962
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stranda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 10,7 10,4 9,7 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,5 8,2 8,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,8 113,2 110,1 151,0 138,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 6,3 6,6 5,1 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,6 8,6 9,9 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 9,4 10,3 10,0 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 10,3 10,3 11,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 90,9 89,6 93,3 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 416 6 417 6 578 5 966 6 202
Undervisningstimer totalt per elev 82 83 87 81 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no