Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunnylven skule
Hellesylt
6218 HELLESYLT
Org.nr 874617962
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stranda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,7 10,4 9,7 9,8 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,2 8,8 7,8 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,2 110,1 151,0 138,8 167,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 6,6 5,1 5,0 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 8,6 9,9 8,2 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 10,3 10,0 10,2 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,3 11,6 10,7 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 89,6 93,3 97,3 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 417 6 578 5 966 6 202 6 211
Undervisningstimer totalt per elev 83 87 81 91 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no