Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunnland skole
Klæbuveien 211
7037 TRONDHEIM
Org.nr 975279073
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 27,8 28,2 26,9 33,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,5 12,3 13,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,5 78,9 77,1 94,7 37,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 13,6 13,8 12,6 26,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 17,0 16,7 18,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,9 20,1 20,1 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,9 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 16 874 15 734 16 006 15 410 19 444
Undervisningstimer totalt per elev 57 52 53 48 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no