Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunnland skole
Klæbuveien 211
7037 TRONDHEIM
Org.nr 975279073
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,4 30,0 27,8 28,2 26,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,5 12,5 12,3 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1 82,5 78,9 77,1 94,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 12,0 13,6 13,8 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,7 17,0 16,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,9 17,9 20,1 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 750 16 874 15 734 16 006 15 410
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 52 53 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no