Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunndal ungdomsskole
Skolevegen 16
6600 SUNNDALSØRA
Org.nr 974016370
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 27,9 29,7 29,9 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 11,1 9,5 11,4 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,0 68,8 117,7 92,3 113,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 14,7 7,4 10,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 14,9 12,9 15,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 21,1 16,3 19,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 99,0 99,2 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 118 16 687 17 812 15 892 14 306
Undervisningstimer totalt per elev 71 59 69 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no