Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunndal kommune
Kommunenr 1563
Alle grunnskoler med adresse i Sunndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 92,3 92,4 91,5 96,9 86,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,9 10,1 9,0 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 13 13 10 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,9 61,8 61,1 76,2 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 14,3 14,7 10,5 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,3 9,7 9,1 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 12,8 14,9 12,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,4 14,4 12,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 99,9 97,9 96,9 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 60 684 58 518 58 402 61 491 52 140
Undervisningstimer totalt per elev 72 72 71 80 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no