Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sundvollen Oppvekstsenter - Avdeling skole
Dronningveien 19
3531 KROKKLEIVA
Org.nr 989325140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 15,2 15,6 16,1 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,3 11,4 10,5 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,9 93,5 61,0 43,3 28,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 11,0 17,5 22,5 34,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 11,5 11,6 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,0 15,9 14,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,8 98,2 98,2 98,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 207 10 298 10 754 11 077 11 214
Undervisningstimer totalt per elev 73 66 65 71 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no