Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sundvollen oppvekstsenter - Avdeling skole
Dronningveien 19
3531 KROKKLEIVA
Org.nr 989325140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 15,6 16,1 16,6 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,4 10,5 10,8 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,5 61,0 43,3 28,2 30,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 17,5 22,5 34,8 28,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,6 10,6 10,7 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,9 14,4 16,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,2 98,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 298 10 754 11 077 11 214 12 175
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 71 69 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no