Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunde skule
Hamrabrekko 12
5450 SUNDE I SUNNHORDLAND
Org.nr 975281582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 13,3 13,3 14,3 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,7 10,4 9,7 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,9 64,4 62,1 43,1 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,3 14,7 19,6 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,7 10,4 9,8 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,4 13,5 15,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 96,0 96,0 87,6 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 837 8 549 8 634 9 230 8 664
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 71 76 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no