Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunde skule
Hamrabrekko 12
5450 SUNDE I SUNNHORDLAND
Org.nr 975281582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 12,4 13,3 13,3 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,3 10,7 10,4 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 64,9 64,4 62,1 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 15,0 14,3 14,7 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,3 10,7 10,4 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 14,8 14,4 13,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 95,6 96,0 96,0 87,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 197 7 837 8 549 8 634 9 230
Undervisningstimer totalt per elev 60 65 70 71 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no