Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunde skule
Sunde
6819 FØRDE
Org.nr 975276597
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 14,5 15,2 15,5 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,6 13,3 12,9 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 146,8 143,5 146,1 114,9 145,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 9,0 8,4 10,4 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,5 13,4 12,9 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,5 14,8 14,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,3 97,0 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 347 9 540 10 373 10 631 9 590
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 55 57 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no