Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunde skole
Grønnesveien 5
4400 FLEKKEFJORD
Org.nr 975271439
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,7 41,2 39,0 44,8 45,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 13,2 14,5 12,6 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,4 78,5 72,1 80,1 90,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 14,6 17,5 13,8 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 13,3 14,8 12,9 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,0 18,4 15,2 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,0 77,1 80,2
Lærertimer som gis til undervisning 23 202 26 371 25 196 29 155 29 925
Undervisningstimer totalt per elev 50 56 51 59 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no