Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunde skole
Grønnesveien 5
4405 FLEKKEFJORD
Org.nr 975271439
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,2 39,0 44,8 45,9 44,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 14,5 12,6 13,0 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 72,1 80,1 90,3 64,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 17,5 13,8 12,6 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 14,8 12,9 13,3 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,4 15,2 16,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,0 77,1 80,2 86,2
Lærertimer som gis til undervisning 26 371 25 196 29 155 29 925 29 352
Undervisningstimer totalt per elev 56 51 59 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no