Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunde skole
Sundeveien 10
4049 HAFRSFJORD
Org.nr 974611589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 38,3 34,6 40,8 39,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 15,5 16,8 13,2 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,7 295,6 145,5 143,9 141,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 4,7 10,2 8,4 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 15,4 16,8 13,2 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 16,9 19,1 14,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 94,0 97,6 96,5 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 22 857 25 480 22 729 27 761 27 121
Undervisningstimer totalt per elev 43 48 44 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no