Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sunde skole
Sundeveien 10
4049 HAFRSFJORD
Org.nr 974611589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 34,6 38,3 34,6 40,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 17,1 15,5 16,8 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,8 121,7 295,6 145,5 143,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 12,5 4,7 10,2 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 17,0 15,4 16,8 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,4 16,9 19,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 93,5 94,0 97,6 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 23 757 22 857 25 480 22 729 27 761
Undervisningstimer totalt per elev 45 43 48 44 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no