Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sund ungdomsskule
Tveitane
5379 STEINSLAND
Org.nr 975287769
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 24,8 25,3 24,2 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,4 12,6 12,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 56,6 49,2 46,2 53,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 19,0 22,7 24,9 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 16,5 17,0 17,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 19,1 19,3 19,2 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 662 14 097 14 725 14 326 15 460
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 52 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no