Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sund ungdomsskule
Tveitane 5
5379 STEINSLAND
Org.nr 975287769
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 25,3 24,2 27,2 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,6 12,7 12,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,6 49,2 46,2 53,5 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 22,7 24,9 19,8 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 17,0 17,0 16,3 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,3 19,2 18,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 097 14 725 14 326 15 460 15 265
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 52 53 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no