Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sund kommune
Kommunenr 1245
Alle grunnskoler med adresse i Sund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 79,1 84,5 84,9 89,1 98,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,6 13,0 12,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 17 17 19 22
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,4 55,4 58,3 51,4 50,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 20,7 20,1 21,8 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,7 13,4 12,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 16,5 17,0 17,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,7 18,1 17,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,3 99,7 97,8 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 50 410 55 235 54 850 58 221 63 043
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 55 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no