Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sulitjelma skole
Sandnes 3a
8230 SULITJELMA
Org.nr 974628546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sulitjelma skole Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 133,7 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 3,4 8,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 21 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,3 48,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 16,0 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,6 8,7 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,2 10,9 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,3 11,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,3 9,0 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,0 12,7 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,0 14,0 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,2 87,0 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 626 87 637 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 210 84 73 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no