Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sulitjelma skole
Sandnes 3a
8230 SULITJELMA
Org.nr 974628546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sulitjelma skole 9,8 9,9 14,8 8,1 13,3
Fauske - Fuosko kommune 123,2 121,4 133,6 133,5 133,7
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Sulitjelma skole 4,9 4,3 4,6 5,3 3,4
Fauske - Fuosko kommune 9,5 9,9 8,9 8,5 8,5
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sulitjelma skole 0 1 2 2 2
Fauske - Fuosko kommune 19 17 23 25 21
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sulitjelma skole 97,9 51,3 40,0 21,4 27,3
Fauske - Fuosko kommune 58,1 62,9 47,6 41,8 48,7
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sulitjelma skole 4,8 7,9 10,8 22,4 11,3
Fauske - Fuosko kommune 15,3 14,1 16,9 18,7 16,0
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sulitjelma skole 5,2 4,9 5,5 5,8 3,6
Fauske - Fuosko kommune 10,3 10,9 9,3 8,5 8,7
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sulitjelma skole 6,0 4,8 4,5 6,2 4,2
Fauske - Fuosko kommune 11,5 11,2 11,7 12,2 10,9
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sulitjelma skole 6,2 5,1 5,4 7,7 4,3
Fauske - Fuosko kommune 15,2 14,6 12,5 12,6 11,5
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sulitjelma skole 3,3
Fauske - Fuosko kommune 9,0
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sulitjelma skole 4,0
Fauske - Fuosko kommune 12,7
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sulitjelma skole 6,0
Fauske - Fuosko kommune 14,0
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sulitjelma skole 100,0 84,0 73,2 89,6 80,2
Fauske - Fuosko kommune 96,8 95,5 86,3 88,1 87,0
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Sulitjelma skole 6 598 6 587 9 926 5 281 8 626
Fauske - Fuosko kommune 81 646 77 613 86 245 87 593 87 637
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Sulitjelma skole 143 165 155 135 210
Fauske - Fuosko kommune 74 72 80 84 84
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no