Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sulitjelma skole
Sandnes 3a
8230 SULITJELMA
Org.nr 974628546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 9,9 14,8 8,1 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9 4,3 4,6 5,3 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,9 51,3 40,0 21,4 27,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 7,9 10,8 22,4 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,2 4,9 5,5 5,8 3,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 4,8 4,5 6,2 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 5,1 5,4 7,7 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,0 73,2 89,6 80,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 598 6 587 9 926 5 281 8 626
Undervisningstimer totalt per elev 143 165 155 135 210
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no