Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sulitjelma skole
Sandnes 3a
8230 SULITJELMA
Org.nr 974628546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 14,8 8,1 13,3 8,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3 4,6 5,3 3,4 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3 40,0 21,4 27,3 61,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 10,8 22,4 11,3 8,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,9 5,5 5,8 3,6 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,8 4,5 6,2 4,2 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,1 5,4 7,7 4,3 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,3 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,0 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,0 7,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,0 73,2 89,6 80,2 89,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 587 9 926 5 281 8 626 5 155
Undervisningstimer totalt per elev 165 155 135 210 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no