Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sula ungdomsskule
Skulevegen 16
6030 LANGEVÅG
Org.nr 975289745
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,7 36,6 30,1 27,6 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,1 13,0 13,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,7 95,8 71,9 72,3 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 9,7 15,1 16,5 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 14,8 17,3 18,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 21,3 21,6 22,3 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 329 20 021 16 501 15 632 18 439
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 50 48 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no