Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sula ungdomsskule
Skulevegen 16
6030 LANGEVÅG
Org.nr 975289745
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,6 30,1 27,6 32,8 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 13,0 13,8 12,0 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,8 71,9 72,3 65,0 91,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 15,1 16,5 15,9 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 17,3 18,4 16,0 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 21,6 22,3 20,6 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,6 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 021 16 501 15 632 18 439 18 593
Undervisningstimer totalt per elev 59 50 48 55 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no