Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sula kommune
Kommunenr 1531
Alle grunnskoler med adresse i Sula kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 101,7 105,2 100,7 100,6 112,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,1 14,1 13,9 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 17 20 21 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,1 70,1 61,7 61,5 55,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 16,3 20,1 20,4 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,1 14,5 14,0 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 14,8 17,3 18,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,3 18,0 17,7 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 99,8 99,6 98,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 64 847 65 475 63 556 65 063 72 069
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 51 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no