Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Betrumveien 2
4815 SALTRØD
Org.nr 875283162
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,0 38,4 44,9 43,6 43,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,9 12,9 12,0 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 9 8 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,5 51,1 66,2 73,5 77,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 22,3 17,4 14,9 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 13,8 13,1 10,9 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 16,6 17,3 18,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 17,6 20,0 17,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,8 100,0 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 25 584 23 560 27 943 27 994 27 018
Undervisningstimer totalt per elev 58 54 54 58 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no