Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Betrumveien 2
4815 SALTRØD
Org.nr 875283162
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,4 44,9 43,6 43,3 42,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,9 12,0 12,6 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 7 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 66,2 73,5 77,1 100,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,3 17,4 14,9 14,7 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,1 10,9 14,9 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 17,3 18,3 14,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 20,0 17,2 16,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,8 100,0 98,6 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 23 560 27 943 27 994 27 018 26 581
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 58 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no