Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stryn ungdomsskule
Skulevegen 20
6783 STRYN
Org.nr 875276972
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 24,4 22,1 23,8 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,1 9,4 9,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 662,1 408,3 210,5 207,4 153,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,3 2,0 3,9 4,0 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 12,1 12,5 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,1 16,1 16,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 100,0 100,0 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 839 14 155 12 685 13 680 13 119
Undervisningstimer totalt per elev 67 72 70 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no