Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stryn ungdomsskule
Skulevegen 20
6783 STRYN
Org.nr 875276972
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 22,5 24,4 22,1 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,8 9,1 9,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 226,7 662,1 408,3 210,5 207,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 1,3 2,0 3,9 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 13,1 12,1 12,5 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,9 16,1 16,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 100,0 96,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 008 12 839 14 155 12 685 13 680
Undervisningstimer totalt per elev 69 67 72 70 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no