Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Loen skule 6,7 6,4 6,7 6,8 6,9
Nordsida skule 5,2 5,1 5,1 5,2 4,8
Olden skule 21,4 23,5 21,0 20,1 19,1
Oppstryn skule 3,2 3,2 3,5 3,7 3,6
Rand skule 2,9 2,8 2,9 2,9 3,4
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 22,5 24,4 22,1 23,8 22,9
Tonning skule 38,2 38,1 38,6 38,1 40,0
Vikane skule 8,1 10,5 9,0 8,4 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Loen skule 9,5 10,5 10,5 9,2 9,8
Nordsida skule 8,3 9,2 8,7 9,4 9,1
Olden skule 9,6 9,1 9,3 9,2 8,7
Oppstryn skule 7,3 7,2 9,1 9,8 9,5
Rand skule 6,8 5,6 6,0 5,1 4,3
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 9,8 9,1 9,4 9,4 9,4
Tonning skule 10,8 10,8 10,5 11,0 10,0
Vikane skule 10,9 9,2 8,6 8,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Loen skule 0 0 1 1 0
Nordsida skule 1 0 1 1 1
Olden skule 1 1 1 1 1
Oppstryn skule 0 0 0 0 0
Rand skule 0 0 0 0 0
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 0 0 1 1 1
Tonning skule 2 2 2 3 5
Vikane skule 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Loen skule 121,3 135,6 101,6 116,0 135,6
Nordsida skule 56,9 88,0 64,6 46,4 36,4
Olden skule 204,5 160,0 218,5 229,6 152,6
Oppstryn skule 51,2 51,2 121,7 128,0 78,0
Rand skule 172,7 0,0 0,0 0,0 56,0
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 662,1 408,3 210,5 207,4 153,3
Tonning skule 196,8 167,0 211,6 136,7 68,2
Vikane skule 518,8 395,7 197,2 144,7 132,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Loen skule 7,0 7,1 9,4 7,3 6,5
Nordsida skule 13,8 9,8 12,7 18,6 22,7
Olden skule 4,1 5,1 3,9 3,5 5,0
Oppstryn skule 12,7 12,7 6,5 6,7 11,3
Rand skule 3,8 0,0 0,0 0,0 7,3
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 1,3 2,0 3,9 4,0 5,3
Tonning skule 4,9 5,8 4,5 7,2 13,3
Vikane skule 2,0 2,2 4,0 5,6 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Loen skule 9,4 10,3 10,3 9,4 10,4
Nordsida skule 8,4 9,1 8,8 9,5 9,1
Olden skule 9,7 9,0 9,2 8,3 8,8
Oppstryn skule 7,1 7,1 8,9 9,6 9,9
Rand skule 7,1 6,2 6,4 5,0 4,3
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tonning skule 10,8 10,8 10,6 11,1 10,4
Vikane skule 11,0 9,3 8,8 8,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn
Loen skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordsida skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Olden skule 12,6 12,2 12,7 13,4 11,6
Oppstryn skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rand skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 13,1 12,1 12,5 12,6 12,5
Tonning skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vikane skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Loen skule 10,5 11,4 11,3 10,8 12,0
Nordsida skule 10,1 11,2 10,4 11,3 10,3
Olden skule 14,1 14,5 14,3 13,1 13,0
Oppstryn skule 7,8 7,9 9,8 10,4 11,4
Rand skule 7,5 6,3 6,5 5,3 5,2
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 15,9 16,1 16,1 16,1 15,3
Tonning skule 13,3 13,5 13,0 13,8 14,0
Vikane skule 12,4 9,8 10,3 10,2 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Loen skule 13,9 11,9
Nordsida skule 11,2 12,3
Olden skule 8,8 9,4
Oppstryn skule 13,0 13,8
Rand skule 5,3 6,2
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 0,0 0,0
Tonning skule 11,3 11,3
Vikane skule 10,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Loen skule 8,4 12,1
Nordsida skule 11,4 8,6
Olden skule 12,0 12,5
Oppstryn skule 8,0 9,4
Rand skule 5,3 4,3
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 0,0 0,0
Tonning skule 17,9 17,5
Vikane skule 10,3 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Loen skule 0,0 0,0
Nordsida skule 0,0 0,0
Olden skule 15,8 15,1
Oppstryn skule 0,0 0,0
Rand skule 0,0 0,0
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 16,1 15,3
Tonning skule 0,0 0,0
Vikane skule 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Loen skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nordsida skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Olden skule 98,3 98,4 100,0 94,0 90,2
Oppstryn skule 100,0 58,9 100,0 100,0 78,7
Rand skule 56,2 62,5 100,0 100,0 100,0
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 100,0 96,8 100,0 100,0 98,0
Tonning skule 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vikane skule 100,0 94,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Loen skule 4 463 4 298 4 537 4 661 4 594
Nordsida skule 3 662 3 547 3 586 3 556 3 272
Olden skule 13 070 14 592 13 194 12 380 11 612
Oppstryn skule 2 137 2 155 2 280 2 404 2 492
Rand skule 2 081 1 978 1 986 2 034 2 390
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 12 839 14 155 12 685 13 680 13 119
Tonning skule 25 571 25 428 25 875 25 436 26 753
Vikane skule 5 633 7 350 6 144 5 754 4 836
Undervisningstimer totalt per elev
Loen skule 78 70 71 80 75
Nordsida skule 89 81 85 79 82
Olden skule 73 76 75 76 80
Oppstryn skule 102 103 81 75 78
Rand skule 110 132 124 145 171
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn ungdomsskule 67 72 70 69 70
Tonning skule 69 69 71 68 74
Vikane skule 68 81 87 85 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no