Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 108,3 113,9 108,8 109,1 107,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,6 9,6 9,7 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 7 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 195,7 180,5 179,3 144,4 89,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 4,8 4,8 6,1 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,9 9,8 9,9 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 12,1 12,5 12,8 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 13,0 12,9 13,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 96,3 100,0 98,9 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 69 456 73 503 70 287 69 905 69 068
Undervisningstimer totalt per elev 72 74 74 73 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no