Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Tonningsgata 4
6783 STRYN
Org.nr 987761474
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen Stryn kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 107,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 69 068 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 76 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no