Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Tonningsgata 4
6783 STRYN
Org.nr 987761474
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no