Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Tonningsgata 4
6783 STRYN
Org.nr 987761474
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 108,3 113,9 108,8 109,1 107,9
Vestland fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 9,9 9,6 9,6 9,7 9,4
Vestland fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 5 5 5 7 10
Vestland fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 195,7 180,5 179,3 144,4 89,0
Vestland fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 4,6 4,8 4,8 6,1 9,4
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 10,1 9,9 9,8 9,9 9,8
Vestland fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 12,9 12,1 12,5 12,8 12,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 13,1 13,0 12,9 13,0 13,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 10,9 11,0
Vestland fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 13,1 13,8
Vestland fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 16,0 15,2
Vestland fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 97,6 96,3 100,0 98,9 97,2
Vestland fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 69 456 73 503 70 287 69 905 69 068
Vestland fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 72 74 74 73 76
Vestland fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no