Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strusshamn skole
Strusshamnvegen 39
5302 STRUSSHAMN
Org.nr 975287564
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 22,2 23,6 24,4 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,9 16,2 16,3 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,5 88,3 88,2 75,1 80,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 17,2 16,5 19,3 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 16,9 16,2 16,3 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,2 18,1 19,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 632 14 791 15 726 16 134 17 027
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 46 45 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no