Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strupe ungdomsskole
Strupeveien 46
1782 HALDEN
Org.nr 974591480
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,9 46,2 45,7 44,0 45,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,8 12,2 13,9 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 12 10 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 37,7 44,6 31,8 27,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,6 26,2 23,0 35,8 35,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,9 16,4 18,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 20,6 19,9 26,0 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 85,6 90,0 100,0 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 26 000 25 283 25 265 23 674 25 935
Undervisningstimer totalt per elev 58 55 54 47 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no