Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strønstad skole
8317 STRØNSTAD
Org.nr 974587998
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hadsel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 3,4 3,7 3,5 3,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 5,2 6,3 5,3 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,2 17,0 41,2 27,7 16,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 29,2 13,8 18,4 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 6,7 7,9 6,5 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,2 4,1 5,1 5,0 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,1 6,0 7,4 6,0 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 53,1 50,9 74,8 72,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 648 2 337 2 375 2 414 2 468
Undervisningstimer totalt per elev 139 137 113 134 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no