Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strøno barneskule
Strønevegen 455
5218 NORDSTRØNO
Org.nr 975282112
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Strøno barneskule 6,4 6,4 5,8 6,1 6,1
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Strøno barneskule 10,1 9,8 11,0 10,4 10,2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Strøno barneskule 1 1 1 1 2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Strøno barneskule 103,6 72,7 70,9 40,0 28,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Strøno barneskule 8,7 12,1 13,7 23,0 31,6
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Strøno barneskule 10,2 9,8 11,1 10,6 10,3
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Strøno barneskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Strøno barneskule 11,1 11,1 14,3 14,7 12,5
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Strøno barneskule 13,0 11,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Strøno barneskule 16,9 14,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Strøno barneskule 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Strøno barneskule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Strøno barneskule 4 237 4 237 3 762 3 971 3 933
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Strøno barneskule 73 76 67 71 73
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no