Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strøno barneskule
Strønevegen 455
5218 NORDSTRØNO
Org.nr 975282112
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,4 5,8 6,1 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,8 11,0 10,4 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,6 72,7 70,9 40,0 28,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 12,1 13,7 23,0 31,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,8 11,1 10,6 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 11,1 14,3 14,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 237 4 237 3 762 3 971 3 933
Undervisningstimer totalt per elev 73 76 67 71 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no