Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole
Vestre Strømsbuvei 26
4839 ARENDAL
Org.nr 975280837
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 10,9 11,0 12,1 13,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 15,9 16,2 15,8 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,2 46,6 46,2 52,5 54,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 29,4 30,2 26,6 23,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 15,8 16,0 15,8 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 17,5 17,6 17,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 755 6 953 7 067 7 881 9 007
Undervisningstimer totalt per elev 45 47 46 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no