Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strømme skole
Strømmeveien 95
4638 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598833
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 21,4 22,1 23,5 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 17,2 17,6 17,0 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,5 112,3 101,2 104,1 104,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 13,2 15,3 14,4 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 17,1 17,6 17,1 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,3 18,7 18,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 709 13 769 14 421 15 305 16 227
Undervisningstimer totalt per elev 44 43 42 43 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no