Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strindheim skole
Bromstadvegen 1
7045 TRONDHEIM
Org.nr 975279014
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,4 40,7 46,2 46,9 47,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 16,2 14,6 14,2 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 13 12 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 63,9 49,2 47,2 73,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,1 23,0 27,1 26,6 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 16,1 14,7 14,3 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,5 19,2 18,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 515 27 337 31 153 30 780 32 083
Undervisningstimer totalt per elev 51 46 51 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no