Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stridsklev ungdomsskole
Stridsklev Ring 118
3929 PORSGRUNN
Org.nr 975295702
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 15,8 15,8 15,6 14,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,9 11,9 12,9 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,7 79,9 118,7 551,7 332,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 13,9 8,5 1,9 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5 18,5 15,8 17,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,0 23,8 19,0 18,7 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 476 8 254 8 778 8 162 8 493
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 55 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no