Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stridsklev ungdomsskole
Stridsklev ring 118
3929 PORSGRUNN
Org.nr 975295702
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 15,8 15,6 14,2 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 11,9 12,9 12,8 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,9 118,7 551,7 332,0 368,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 8,5 1,9 3,5 3,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5 15,8 17,1 17,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 19,0 18,7 20,0 23,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0 23,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 254 8 778 8 162 8 493 9 082
Undervisningstimer totalt per elev 47 55 51 51 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no