Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stridsklev skole
Stridsklev ring 120
3929 PORSGRUNN
Org.nr 975292789
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 549
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no