Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stridsklev skole
Stridsklev ring 120
3929 PORSGRUNN
Org.nr 975292789
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Stridsklev skole 36,1 27,5 25,6 28,5 27,6
Porsgrunn kommune 355,7 348,5 323,6 338,3 342,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Stridsklev skole 12,2 13,7 14,8 12,6 12,9
Porsgrunn kommune 12,6 12,8 13,7 13,1 12,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stridsklev skole 7 9 7 8 9
Porsgrunn kommune 35 35 35 39 38
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stridsklev skole 50,3 37,5 45,5 41,0 37,0
Porsgrunn kommune 114,6 113,9 113,6 101,1 102,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stridsklev skole 20,2 32,1 28,7 27,9 31,8
Porsgrunn kommune 9,8 10,0 10,7 11,6 11,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stridsklev skole 13,5 14,5 15,8 14,2 13,8
Porsgrunn kommune 13,7 14,1 14,4 14,0 13,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stridsklev skole 9,0 5,7 5,8 3,5 5,8
Porsgrunn kommune 14,5 14,5 16,9 16,0 15,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stridsklev skole 23,6 19,9 24,4 19,8 17,2
Porsgrunn kommune 19,1 18,6 20,7 19,2 18,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stridsklev skole 19,6 16,5
Porsgrunn kommune 17,3 16,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stridsklev skole 19,5 17,6
Porsgrunn kommune 19,4 18,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stridsklev skole 0,0 0,0
Porsgrunn kommune 21,5 20,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stridsklev skole 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8
Porsgrunn kommune 97,5 99,0 99,4 98,1 97,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Stridsklev skole 21 853 17 802 16 569 18 988 18 549
Porsgrunn kommune 225 359 220 655 205 843 214 242 219 379
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Stridsklev skole 60 54 49 58 57
Porsgrunn kommune 56 55 52 54 56
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no