Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stridsklev skole
Stridsklev ring 120
3929 PORSGRUNN
Org.nr 975292789
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,1 27,5 25,6 28,5 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,7 14,8 12,6 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,3 37,5 45,5 41,0 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 32,1 28,7 27,9 31,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 14,5 15,8 14,2 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 5,7 5,8 3,5 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,6 19,9 24,4 19,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 853 17 802 16 569 18 988 18 549
Undervisningstimer totalt per elev 60 54 49 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no