Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strengelvåg barneskole (UTGÅTT)
8430 MYRE
Org.nr 875288172
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 6,7 6,4 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 5,6 5,3 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,3 92,1 106,7 73,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 5,7 4,7 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 5,7 5,5 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,3 6,6 6,7 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3 100,0 94,9 81,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 522 4 636 4 446 3 675
Undervisningstimer totalt per elev 110 132 139 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no