Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumsvik skole (utgått)
Foldfjorden
6694 FOLDFJORDEN
Org.nr 975283798
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Aure kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,0 4,7 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 6,9 6,0 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 58,9 26,0 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 11,1 22,0 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 7,0 6,2 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,3 8,2 8,1 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 55,2 92,8 88,9 82,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 691 3 549 3 335 1 966
Undervisningstimer totalt per elev 109 108 124 116
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no