Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumsnes Oppvekstsenter - Avd skule
Straumsnesvegen 29
3853 VRÅDAL
Org.nr 975278670
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,0 2,2 2,2 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 6,3 7,2 5,6 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,3 33,8 39,5 22,2 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 17,2 17,0 24,8 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,4 8,2 6,7 5,2 5,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 8,9 9,1 6,4 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 850 2 641 1 539 1 577 1 225
Undervisningstimer totalt per elev 119 115 103 131 136
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no