Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumsnes barne- og ungdomsskole
Sæterlia 2
6670 ØYDEGARD
Org.nr 975290166
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 15,5 16,8 17,0 17,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,3 8,4 8,7 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,7 50,6 27,4 40,0 28,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,4 16,6 28,7 20,0 25,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 9,3 10,1 9,3 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 12,7 8,6 10,6 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 12,9 10,8 11,4 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,9 88,2 91,2 90,3 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 126 9 990 11 044 10 993 11 323
Undervisningstimer totalt per elev 66 77 84 81 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no