Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumsbukta skole
Straumsvegen 2095
9106 STRAUMSBUKTA
Org.nr 974566524
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 9,4 9,4 7,7 7,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,9 7,8 8,5 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,8 248,3 287,0 322,2 116,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 3,1 2,4 2,3 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 9,4 10,4 11,4 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 10,9 6,6 6,8 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 12,9 10,4 12,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 388 5 662 5 929 4 818 5 034
Undervisningstimer totalt per elev 83 79 90 83 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no