Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumsbukta skole
Straumsvegen 2095
9106 STRAUMSBUKTA
Org.nr 974566524
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 9,4 7,7 7,9 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 7,8 8,5 8,8 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 248,3 287,0 322,2 116,7 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,1 2,4 2,3 6,8 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 10,4 11,4 11,8 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 6,6 6,8 8,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 10,4 12,9 16,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 662 5 929 4 818 5 034 4 167
Undervisningstimer totalt per elev 79 90 83 80 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no