Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumfjordnes skole (privat)
Straumfjordnes 191
9158
Org.nr 973935828
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Straumfjordnes skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 9,1 11,9 11,9 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 8,6 7,1 7,2 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,0 86,9 1 580,0 133,3 210,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,1 9,3 0,4 5,0 3,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 9,2 8,4 7,8 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,3 10,0 7,0 8,3 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 11,1 8,8 9,1 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,3 100,0 84,9 90,4 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 322 6 102 7 899 7 898 7 898
Undervisningstimer totalt per elev 119 84 100 99 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no