Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumen skole
Idrettsveien 1
8226 STRAUMEN
Org.nr 975287459
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sørfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 25,3 23,6 24,0 24,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,5 8,3 8,0 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 38,8 34,3 42,9 41,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 17,0 20,9 15,8 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 8,6 8,4 8,4 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,1 11,2 10,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,1 10,5 11,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 98,4 94,7 99,5 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 329 15 777 14 527 14 455 14 878
Undervisningstimer totalt per elev 89 94 86 89 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no