Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straumen skole
8226 STRAUMEN
Org.nr 975287459
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sørfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 24,8 25,3 23,6 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,0 7,5 8,3 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,0 48,7 38,8 34,3 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 14,2 17,0 20,9 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,5 8,6 8,4 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 9,6 8,1 11,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 11,1 10,1 10,5 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 98,4 94,7 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 260 15 329 15 777 14 527 14 455
Undervisningstimer totalt per elev 88 89 94 86 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no