Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straume skole
Veaveien 50
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 7,5 6,3 7,6 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,2 11,2 9,2 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,2 55,5 61,5 33,2 57,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 15,9 16,6 25,9 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 9,3 11,5 9,2 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 10,7 16,5 11,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 76,3 85,2 88,5 85,6
Lærertimer som gis til undervisning 5 145 5 345 4 233 5 230 5 175
Undervisningstimer totalt per elev 79 81 66 80 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no