Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Straume skole
Veaveien 50
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 7,4 7,5 6,3 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,4 9,2 11,2 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,9 49,2 55,5 61,5 33,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 17,9 15,9 16,6 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,8 9,3 11,5 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 11,3 10,7 16,5 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 76,3 85,2 88,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 375 5 145 5 345 4 233 5 230
Undervisningstimer totalt per elev 71 79 81 66 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no