Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strandvik Vekst AS (privat)
Strandvikvegen 562
5643 STRANDVIK
Org.nr 917450064
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Strandvik Vekst AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 4,9 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,6 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,9 22,6 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,8 40,1 31,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,9 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 16,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 952 3 380 3 997
Undervisningstimer totalt per elev 69 77 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no