Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strandvik Vekst AS (privat)
Strandvikvegen 562
5643 STRANDVIK
Org.nr 917450064
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Strandvik Vekst AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 4,9 5,7 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,6 9,3 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,9 22,6 27,5 16,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,8 40,1 31,9 42,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,9 9,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 16,8 13,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 82,4 79,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 952 3 380 3 997 4 770
Undervisningstimer totalt per elev 69 77 80 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no