Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strandvik skule (UTGÅTT)
5643 STRANDVIK
Org.nr 975282058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,5 41,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 799 3 372
Undervisningstimer totalt per elev 83 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no