Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strandebarm skule
Tangeråsneset 35
5630 STRANDEBARM
Org.nr 973953915
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 16,2 17,0 15,6 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,1 10,2 9,7 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,9 75,7 48,2 54,8 56,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 12,5 18,3 16,2 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,6 10,9 9,9 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 12,8 12,5 12,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 14,2 14,4 14,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 95,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 783 10 664 10 359 9 975 9 454
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 69 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no