Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strandebarm skule
Tangeråsneset 35
5630 STRANDEBARM
Org.nr 973953915
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 15,1 16,2 17,0 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,8 10,1 10,2 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,8 82,9 75,7 48,2 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 12,0 12,5 18,3 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,5 10,6 10,9 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 15,4 12,8 12,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 15,5 14,2 14,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 92,0 95,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 173 9 783 10 664 10 359 9 975
Undervisningstimer totalt per elev 70 65 70 69 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no